Loading Map....

Mudiad Meithrin Logo
Date/Time
Date(s) - 15/11/2017
09:30 - 11:00

Location
Flint Town HallMae’r cylch Ti a Fi yn lle braf i rieni a gwachodwyr gwrdd mewn awyrgylch anffurfiol. Cewch ddod â’ch babi bach a’ch plant hyd at oed ysgol i’r cylch Ty a Fi i gyd-chwarae â phlant eraill. Caiff y plant gyfle i fwynhau chwarae gyda phob math o deganau, peintio, chwarae gyda thywod a chlai, gwrando ar stori a chanu. A thra bo’r plant yn chwarae, cewch chi gyfle i ymlacio a sgwrsio dros baned gydag oedolion eraill.

The cylch Ti a Fi is a brilliant place for parents and child-minders to meet in an informal atmosphere. You can bring your newborn and pre-school children with you to play with other children at the cylch Ti a Fi. The children will be given the opportunity to enjoy play with a variety of toys, to paint, play with sand and water, or listen to a welsh story and sing welsh songs. It’s a brilliant opportunity for you to meet to socialise and share experiences in an informal welsh atmosphere.

Am fwy o wybodaeth cystylltwch â / For more information contact:

Elaine.griffiths@meithrin.cymru
07483 149558
www.facebook.com/Meithringogleddddwyrain